Beleidsverklaring

Kwaliteit, arbeidsomstandigheden en milieu (KAM)

Missie
MARQ Safety Concepts is gespecialiseerd in het ontwerpen en leveren van producten t.b.v. het veilig werken op hoogte, inclusief het adviseren van de juiste klim- en valbeveiligingsvoorzieningen. Deze producten en werkzaamheden zijn letterlijk van levensbelang. Het werkgebied omvat een diversiteit aan markten en doelgroepen. MARQ Safety Concepts richt zich voornamelijk op de installateurs van valbeveiligingsvoorzieningen.

MARQ Safety Concepts is onderscheidend op het gebied van ontwerpen, (laten) fabriceren en leveren van kwalitatief hoogwaardige, functionele MARQ valbeveiligingsproducten. Door een combinatie van kennis, ervaring en ondernemingsgeest heeft MARQ Safety Concepts een waardevol gamma aan innovatieve valbeveiligingsproducten ontwikkeld.

Bij MARQ Safety Concepts gelden heldere procedures. Door korte communicatielijnen kent het bedrijf een flexibele opstelling ten opzichte van marktontwikkelingen.

MARQ Safety Concepts staat garant voor transparantie, innovatie en een servicegerichte dienstverlening op maat. Voor de markt dé partners waar kwaliteit en vertrouwen voorop staan.

Visie
Door hen op efficiënte wijze te faciliteren, informeert MARQ Safety Concepts de markt optimaal op het gebied van kennis van het vakgebied en over ontwikkelingen van de MARQ productlijn. Tevens zijn de capaciteiten en betrokkenheid van de medewerkers doorslaggevend voor het succes van de onderneming. Operationele activiteiten worden steeds meer op elkaar afgestemd, waarbij er veel uitwisseling van informatie, kennis en ervaring tussen beide bedrijven aanwezig is. De juiste mensen op de juiste plek en aandacht voor zowel interne als externe communicatiestroom zijn van essentieel belang.

Budgetten worden veelal vanuit kwaliteit, duurzaamheid en financieel-economisch oogpunt benaderd. Er worden terecht hoge eisen gesteld, waardoor informatie en communicatie een voorname rol spelen. Wij richten ons bij het ontwikkelen en op de markt brengen van klim- en valbeveiligingsvoorzieningen voornamelijk op het voor onze erkende installateurs zo kwalitatief hoogwaardig en doelmatig kunnen realiseren van een voor iedereen veilige werkplek bij het uitvoeren van werkzaamheden op hoogte.

Resultaten zijn meetbaar op basis van primaire en secundaire bedrijfsprocessen. Door intensief contact wordt een goede feeling gehouden met hetgeen er leeft bij de klanten en opdrachtgevers, waardoor continue verbetering kan plaatsvinden.

Zonder intensieve betrokkenheid van directie en medewerkers is het onmogelijk om door te ontwikkelen en te innoveren. De markt heeft vertrouwen in MARQ Safety Concepts. Kwaliteit, professionaliteit en verregaande ondersteuning zijn onze sleutel tot succes.

Beleidsverklaring
Het beleid van MARQ Safety Concepts is gericht op continuïteit en duurzame ontwikkeling. Dit wordt gewaarborgd indien iedereen het gemeenschappelijke referentiekader in acht neemt. Het beleid omvat onderstaande uitgangspunten waarbij de directie zich voortdurend ten doel stelt om de voorschriften en regels, verband houdende met de gestelde normen en wet- en regelgeving, strikt na te leven en op marktontwikkelingen te anticiperen.

Het is van belang dat klanten en opdrachtgevers MARQ Safety Concepts waarderen en vertrouwen. Door transparantie en onderscheidende diensten en producten overstijgen wij de verwachtingen.

Uitgangspunten kwaliteit, arbeidsomstandigheden en milieu (KAM)

 1. Algemeen: milieu speelt een centrale rol in het bedrijfsproces. We richten ons dan ook waar mogelijk op hergebruik van producten en afvalstoffen.
 2. Wet- en regelgeving: we nemen de verantwoordelijkheid in het naleven van vigerende Arbo- en milieuwetgeving en voldoet aan de wettelijke verplichtingen.
 3. Er dient te worden gestreefd naar het voortdurend verbeteren van kwaliteit- en milieuprestaties. De beoordeling hiervan vindt plaats aan de hand van resultaten van audits, metingen en onderzoeken;
 4. Wij streven ernaar technologische innovatie te bevorderen, terwijl wij tegelijkertijd ons bestaande KAM-systeem handhaven en verbeteren;
 5. Bij het ontwikkelen, ontwerpen en operationaliseren van productiefaciliteiten houden we steeds rekening met de eventuele impact op het milieu. We streven ernaar vervuiling te voorkomen, energie en grondstoffen efficiënt te verbruiken en afval op een verantwoorde wijze te reduceren en te verwerken.
 6. Personeel: medewerkers voeren hun werkzaamheden milieubewust, veilig en gemotiveerd uit.
 7. Veiligheid: risico’s op letsel en/ of schade wordt op de werkplekken praktisch uitgesloten. Dit door duidelijke informatie voorziening, inzet van arbeidsmiddelen, het waarschuwen en weren van derden op gevaarlijke plaatsen en bij voorbereiding aandacht schenken aan een veilige uitvoering voor en door alle betrokkenen.
 8. Materiële schade: medewerkers worden betrokken bij instructies en campagnes teneinde schade te voorkomen. Bij het voorbereiden van werkzaamheden wordt gekeken naar de risico’s op letsel en/of schade.
 9. Milieuschade: tijdens de voorbereiding en uitvoering van projecten wordt gelet op milieuaspecten. Risico’s op schade aan het milieu worden praktisch uitgesloten door bepaling van werkmethoden en inzet van materialen hierop af te stemmen. Middels voorlichting worden medewerkers geïnformeerd over gevaarlijke stoffen, afvalverwerking en de hierbij behorende milieurisico’s.
 10. Arbeidsmiddelen en planning: door weloverwogen inkoop en inzet van materialen en arbeidsmiddelen wordt de milieubelasting zo laag mogelijk gehouden.
 11. Medewerkers: na langdurige ziekte of een ongeval trachten we op een zo goed mogelijke wijze deze medewerkers in het arbeidsproces op te nemen, eventueel door het aanbieden van aangepast werk. Tevens bieden wij medewerkers de mogelijkheid om gebruik te maken van het open spreekuur bij de arbodienst.
 12. Verbetering: We streven naar continue verbetering op het gebied van kwaliteit, arbeidsomstandigheden en milieu.

 Voortdurende verbetering van resultaten op het gebied van kwaliteit, arbeidsomstandigheden en milieu zijn van essentieel belang voor de toekomst.

De directie stelt jaarlijks concrete en toetsbare KAM-doelstellingen vast die van belang zijn voor de prestaties, alsmede de verwachtingen van opdrachtgevers en medewerkers. Jaarlijks worden de resultaten geëvalueerd en nieuwe doelstellingen vastgesteld voor een optimaal veilige werkplek en een minimale belasting van het milieu.

Uitgangspunten voor het formuleren van doelstellingen zijn o.a.:

 1. Het leveren van producten en diensten dienen tot stand te komen conform geldende wet- en regelgeving. Het streven naar voortdurende verbetering van de wijze waarop de te leveren producten en diensten tot stand komen in relatie tot de milieubelasting. Dit wordt uitgevoerd door enerzijds de milieurisico’s zoveel mogelijk te beheersen en anderzijds nieuwe ontwikkelingen te initiëren.
 2. Het streven naar voortdurende verbetering van de wijze waarop de te leveren producten en diensten tot stand komen in relatie tot de milieubelasting. Dit wordt uitgevoerd door enerzijds de milieurisico’s zoveel mogelijk te beheersen en anderzijds nieuwe ontwikkelingen te initiëren.

 Directie MARQ Safety Concepts B.V.

Onze erkende installateurs

Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt deze website gebruik van Cookies. Door op "Akkoord" te klikken of door gebruik te blijven maken van deze website, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies.