Bewustwording van het risico op vallen van hoogte

 

Cock de Jong - Managing director - MARQ Safety Concepts B.V.

Bij het beheer en onderhoud van gebouwen is veiligheid van  groot belang, vooral bij het werken op hoogte zoals op platte daken. Een van de meest ernstige risico's waarmee werknemers op dit soort locaties worden geconfronteerd, is het gevaar van vallen. Het is daarom essentieel dat iedereen die op platte daken werkt, zich volledig bewust is van dit risico en de nodige maatregelen neemt om hun veiligheid te waarborgen.

Risico en bewustwording

Werken op platte daken brengt inherente risico's met zich mee, vooral als het gaat om valgevaar. Zelfs een kleine misstap of een moment van onoplettendheid kan leiden tot ernstig letsel of zelfs de dood. Het risico op vallen wordt verhoogd door factoren zoals gladde ondergronden, obstakels, weersomstandigheden, onvoorzichtigheid en onoplettendheid.

Het begint allemaal met bewustwording. Werknemers moeten zich ten volle bewust zijn van de risico's die gepaard gaan met werken op platte daken en de potentieel desastreuze gevolgen van vallen. Mensen hebben vaak te maken met overmoed of zelfoverschatting wanneer ze op hoogte werken, wat kan leiden tot onvoorzichtig gedrag. Het is essentieel om werknemers te instrueren over de risico’s bij het werken op hoogte, zodat ze zich volledig bewust zijn van de gevaren en de juiste veiligheidsmaatregelen kunnen nemen om zichzelf te beschermen.

Veiligheidsmaatregelen, training en instructie

Gelukkig zijn er verschillende maatregelen die kunnen worden genomen om het risico op vallen van hoogte te minimaliseren. De aanwezigheid van permanent veiligheidshekwerk of veiligheidssystemen in combinatie met persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's) zoals veiligheidsharnassen en positioneringslijnen is daarbij van vitaal belang.

Naast het nemen van fysieke veiligheidsmaatregelen is het ook cruciaal om werknemers te voorzien van de nodige training en instructie. Dit omvat niet alleen training in het veilig betreden van de daken en het correct gebruik van veiligheidsuitrusting, maar ook training in het herkennen van potentiële gevaren en het omgaan met noodsituaties.

Samenwerking en cultuur

Veiligheid op de werkplek is een gedeelde verantwoordelijkheid die niet alleen rust op de schouders van individuele werknemers, maar ook op die van werkgevers én de gebouweigenaar. Een cultuur van veiligheid moet worden ontwikkeld, waarin open communicatie, samenwerking en het delen van beste praktijken worden aangemoedigd en beloond.

Het bewustzijn van het valgevaar bij het werken op platte daken is van cruciaal belang om ernstig letsel of dodelijke ongevallen te voorkomen. Door een combinatie van bewustwording, veiligheidsmaatregelen, training en educatie, en een cultuur van samenwerking en veiligheid kunnen we ervoor zorgen dat werknemers veilig en gezond blijven tijdens het uitvoeren van hun werkzaamheden op hoogte. Veiligheid mag nooit een bijzaak zijn - het is altijd prioriteit nummer één!

MARQ Safety Academy voor erkende installateurs

Voor de monteurs en inspecteurs van onze erkende installateurs ontwikkelden wij binnen onze MARQ Safety Academy een aantal opleidingen. Hierbij is altijd veel aandacht voor de risico's bij het werken op hoogte, het bewust zijn van de gevaren en het nemen van de juiste veiligheidsmaatregelen.

Onze erkende installateurs

Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt deze website gebruik van Cookies. Door op "Akkoord" te klikken of door gebruik te blijven maken van deze website, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies.