Waaraan moeten ankerpunten en kabeltrajectsystemen voldoen

 

Cock de Jong - Managing director - MARQ Safety Concepts B.V.

Valgevaar is in het kader van de Arbowet een bijzonder risico waartegen men zich moet beschermen. Bij het werken op hoogte, en dan met name op de daken van gebouwen waar met regelmaat kortdurende onderhouds-, reinigings- en reparatiewerkzaamheden worden uitgevoerd, wordt veelvuldig gebruik gemaakt van ankerpunten en kabeltrajectsystemen. Met een zogenaamde harnasgordel en een veiligheidslijn kan iedereen die op het dak moet werken zich daar veilig aan ‘aanhaken’.

De geldende norm: EN 795:2012

Zoals ook harnasgordels en veiligheidslijnen aan bepaalde normen moeten voldoen, gelden er ook regels voor ankerpunten en kabeltrajectsystemen. Verankeringsvoorzieningen moeten voldoen aan de norm EN 795:2012 (Personal fall protection equipment - anchor devices). In deze norm wordt onderscheid gemaakt tussen verankeringsvoorzieningen die bestemd zijn om permanent aan de constructie te worden bevestigd (de typen A, C en D) en mobiele typen verankeringsvoorzieningen (de typen B en E), niet bestemd om permanent aan een constructie te worden bevestigd.

Uitspraak van het Europese Hof van Justitie

Lange tijd is er discussie geweest of verankeringsvoorzieningen die permanent aan een gebouw worden bevestigd nu wel of niet binnen deze norm vallen. Uiteindelijk gaf het Europese Hof van Justitie uitsluitsel: een product dat gedragen of vastgehouden wordt, is een Persoonlijk Beschermingsmiddel (PBM) en een product dat onderdeel is van het gebouw, een bouwproduct. Bij de Europese harmonisering van de EN 795:2012 in december 2015 is op basis van deze uitspraak dan ook aangegeven dat de typen B en E vallen onder de Europese richtlijn voor Persoonlijke Beschermingsmiddelen - en daarmee dus sowieso onder de EN 795:2012 - en de typen A, C en D onder de Europese richtlijn voor bouwproducten.

Een permanente verankeringsvoorziening is een bouwproduct

Vanaf dat moment is voor veel partijen onduidelijk waar vaste ankerpunten en kabeltrajectsystemen dan wél aan moeten voldoen. In ieder geval niet de EN 795:2012, zou je denken. Mara niets is minder waar. Nu deze producten moeten worden gezien als bouwproducten biedt de Europese wet- en regelgeving duidelijkheid:

  • In de Europese verordening 305/2011 voor het verhandelen van bouwproducten is vermeld dat ‘bij de beoordeling van de prestaties van een bouwproduct rekening moet worden gehouden met de gezondheids- en veiligheidsaspecten van het gebruik van het product tijdens zijn volledige levenscyclus’.
  • In de Europese richtlijn 2001/95/EG betreffende algemene productveiligheid is vermeld dat ‘producten veilig moeten zijn’, ‘producten als veilig worden beschouwd als ze aan specifieke nationale vereisten of EU-normen voldoen’.

Derhalve dienen ankerpunten en kabeltrajectsystemen te voldoen aan de norm EN 795:2012 en is de cirkel weer rond.

Naast de EN 795:2012 ook de CEN/TS 16415:2013

Bij gelijktijdig gebruik door meerdere personen geldt tevens de CEN/TS 16415:2013. Gelijktijdig gebruik door meerdere personen is eerder regel dan uitzondering en essentieel bij een eventueel noodzakelijke redding na een val. Binnen de CEN/TS 16415:2013 is ook de EN 795:2012 van toepassing.

Waarschuwing

Kopers dienen waakzaam te zijn bij de aanschaf van ankerpunten en kabeltrajectsystemen: deze producten dienen aantoonbaar te voldoen aan de in de norm EN 795:2012 c.q. de CEN/TS 16415:2013 gestelde eisen.

Enkel het voldoen aan één of enkele tests uit de genoemde normen betekent nog niet dat aan de norm wordt voldaan. Het product is veilig wanneer aantoonbaar wordt voldaan aan alle in de norm genoemde relevante eisen.

Helaas worden er producten op de markt gebracht die niet aantoonbaar aan alle eisen voldoen en daarmee dus als onveilig dienen te worden beschouwd.

Zie voor meer informatie en juridische onderbouwing van dit artikel het memorandum van AKD Advocaten, praktijkgroep Bouw en Vastgoed.

Onze erkende installateurs

Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt deze website gebruik van Cookies. Door op "Akkoord" te klikken of door gebruik te blijven maken van deze website, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies.