Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb)

Cock de Jong - Managing director - MARQ Safety Concepts B.V.

Al met ingang van 1 januari 2018 zou de kwaliteit van vergunningsplichtige gebouwen aantoonbaar moeten voldoen aan dat, wat tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer is overeengekomen. Inmiddels is de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) per 1 januari 2024 ingegaan voor nieuwe bouwwerken in gevolgklasse 1, waar bijvoorbeeld eengezinswoningen en (kleinere) bedrijfspanden onder vallen.

Het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl, voorheen Bouwbesluit 2012) geldt hierbij als wettelijk minimum. Via een verplicht in te zetten kwaliteitsborger zal de aannemer, op basis van een toegelaten methodiek, het bewijs moeten leveren dat ontwerp en uitvoering aan de gestelde eisen voldoen. Door middel van een opleverdossier en een certificaat van de kwaliteitsborger levert de aannemer zijn opdrachtgever zijn keiharde ‘bewijs van goed gedrag’.

Belangrijke rol voor onderaannemers, leveranciers en producenten

Maar de hoofdaannemer staat er niet alleen voor. In de bouwkolom is op dit punt een belangrijke rol weggelegd voor onderaannemers, leveranciers en producenten. Al zal menigeen dit nu nog zien als een bedreiging, juist hier liggen er kansen. Zij zijn namelijk degenen die vanuit hun vakgebied de juiste informatie kunnen aanleveren voor het opleverdossier. Informatie over hun producten, het toepassingsgebied en de geldende normeringen zullen onderdeel vormen van het opleverdossier van de hoofdaannemer. Maar bijvoorbeeld ook constructieve berekeningen en inspectie- en onderhoudsprotocollen. Het zal hun taak worden om aan te tonen dat wordt voldaan aan de gestelde eisen. 

Meer vraag naar specialistische bedrijven

De Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen zal onherroepelijk leiden tot een grotere vraag naar specialistische bedrijven. Bedrijven die werkelijk expert zijn binnen hun vakgebied zijn bereid de volledige verantwoordelijkheid te dragen voor wat zij leveren en de aansprakelijkheid te aanvaarden wanneer niet de vereiste kwaliteit is geleverd. De hoofdaannemer zal zich steeds meer beroepen op de expertise die binnen dergelijke bedrijven aanwezig is. Hun invloed op de bouwkwaliteit zal groot zijn. 

Design, Build and Maintain

Geïntegreerde contracten zijn inmiddels geen uitzondering meer in wereld van ontwerpen, bouwen en beheren. Bij ‘Design, Build and Maintain’ worden ontwerp, uitvoering en onderhoud bij één opdrachtnemer ondergebracht. Voor de opdrachtgever breng dit met zich mee dat deze vooraf al meer kan sturen op enerzijds de totale levenscycluskosten en anderzijds zijn duurzaamheidsambities. 

Lange termijn onderhouds- en prestatiecontracten

Lange termijn onderhoudscontracten en in het bijzonder prestatiecontracten bieden opdrachtgevers zekerheid over de prestatie van hun vastgoed, budgetzekerheid en een beter beheersbaar onderhoudsproces. Onderzoek door bouw- en vastgoedorganisatie Heijmans toont aan dat het prestatiecontract de meest favoriete contractvorm is onder gebouweigenaren. Zowel Stichting Bouw Research (SBR) als onderzoeksbureau OTB hebben onderzocht dat prestatiegericht uitbesteden leidt tot zo’n 20% lagere indirecte kosten.

MARQ Premium productgarantie

Illustratief voor een werkwijze tussen producent en installateur, en waarbij invulling wordt gegeven aan de Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen, is de productgarantie op de MARQ Premium valbeveiligingsvoorzieningen voor het veilig werken op daken. De MARQ Premium garantie combineert de innovatieve en kwalitatief hoogwaardige MARQ klim- en valbeveiligingsvoorzieningen met professionele installatie, periodieke inspectie en onderhoud door erkende installateurs. Een samenwerking die resulteert in een gegarandeerd veilige werkplek, een duurzame aanpak en lagere totale levenscycluskosten.

Onze erkende installateurs

Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt deze website gebruik van Cookies. Door op "Akkoord" te klikken of door gebruik te blijven maken van deze website, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies.