Wat zijn de twee belangrijkste ontwerprichtlijnen voor het veilig inrichten van platte daken met zonnepanelen?

 

Cock de Jong - Managing director - MARQ Safety Concepts B.V.

Zonnepanelen op platte daken bieden veel voordelen, waaronder duurzame energieopwekking en kostenbesparing. Echter, te midden van alle aandacht voor de voordelen van zonne-energie, mogen we niet vergeten dat veiligheid op het dak een topprioriteit blijft. Wanneer de zonnepanelen eenmaal op hun plek liggen, begint een dynamisch proces van regulier onderhoud. Of het nu gaat om de inspecties, reinigingen en reparaties aan de zonnepanelen of de zorg voor het dak zelf, er zijn aanzienlijke veiligheidsrisico's die moeten worden aangepakt. 

Al die werkzaamheden, veelal kortdurend, zullen veilig moeten plaatsvinden. Het grootste veiligheidsrisico op daken is valgevaar, en het is van essentieel belang om dit risico tot een minimum te beperken. Volgens de Arbowet is er sprake van valgevaar wanneer er risicoverhogende omstandigheden zijn, zoals openingen in vloeren, of wanneer er gevaar bestaat om van een hoogte van 2,5 meter of meer te vallen. Op platte daken kunnen valgevaren zich voordoen bij de dakranden, patio's en niet-doorvalveilige lichtkoepels en lichtstraten.

Het waarborgen van de veiligheid van de mensen die op het dak werken, mag nooit aan het toeval worden overgelaten. In dit artikel bespreken we daarom de twee belangrijkste ontwerprichtlijnen die cruciaal zijn voor het veilig inrichten van platte daken met zonnepanelen.

1. Zorg dat er veilig kan worden gewerkt langs dakranden waar valgevaar aanwezig is:

a. Realiseer een borstwering.

Realiseer in het ontwerp een borstwering van minimaal 1 meter hoogte langs dakranden. Houd looppaden vrij van minimaal 50 cm langs de borstwering en tussen de zonnepanelen én tussen de vakken met zonnepanelen onderling.

b. Plaats veiligheidshekwerk.

Plaats (opklapbaar) hekwerk langs de gehele dakrand en houd looppaden vrij van minimaal 50 cm tussen het hekwerk en de zonnepanelen én tussen de vakken met zonnepanelen onderling.

c. Breng een kabelsysteem aan.

Breng langs de dakranden een kabelsysteem aan op, bij voorkeur (en minimaal), 2 meter afstand van de buitenzijde van de dakrand. Plaats de zonnepanelen op een afstand van minimaal 2,5 meter van de buitenzijde van de dakrand. Houd looppaden vrij van minimaal 50 cm tussen de vakken met zonnepanelen onderling

d. Breng een kabelsysteem aan met speciale ankerpunten voor platte daken met zonnepanelen.

Breng een kabelsysteem aan op, bij voorkeur (en minimaal), 2 meter afstand van de buitenzijde van de dakrand. Maak hierbij gebruik van speciale, hogere ankerpunten waarbij de kabel over de zonnepanelen loopt en er meer ruimte ontstaat om zonnepanelen te plaatsen. Realiseer hierbij langs de dakrand én tussen de vakken met zonnepanelen onderling een vrije loopruimte van minimaal 50 cm.

Laat, wanneer bovenstaande opties in een specifieke situatie niet mogelijk blijken te zijn, een dakveiligheidsplan opstellen voor de positionering van de valbeveiligingsvoorzieningen in combinatie met de zonnepanelen.

2. Houd rekening met doorvalveiligheid van lichtkoepels en lichtstraten:

Breng óf doorvalveilige lichtkoepels of lichtstraten aan óf zorg ervoor dat voor het werken aan of in de buurt van niet-doorvalveilige lichtkoepels of lichtstraten aanvullende permanente veiligheidsvoorzieningen worden aangebracht. Bedenk hierbij dat veel lichtkoepels en lichtstraten niet doorvalveilig zijn (in overeenstemming met de normen NEN-EN 1873, type SB 1200 voor lichtkoepels en NEN-EN 14963, type SB 1200 voor lichtstraten).

Lichtkoepels en lichtstraten zijn, indien niet aantoonbaar doorvalveilig, in feite sparingen in het dak waar een persoon gemakkelijk door kan vallen. Volgens de Arbowet dient men ervoor te zorgen dat (door)valgevaar wordt weggenomen.

Met het hanteren van deze twee ontwerprichtlijnen bent u er zeker van dat er op daken met zonnepanelen altijd veilig kan worden gewerkt.

Vanuit MARQ Safety Products bieden wij verschillende voorzieningen om veilig op daken met zonnepanelen te kunnen werken.

Het MARQ Fence opklapbaar veiligheidshekwerk

Vanuit een nieuwbouw- of renovatieontwerp is dit de meest effectieve oplossing voor het veilig kunnen werken op platte daken. Het plaatsen van een veiligheidshekwerk, met een hoogte van minimaal 1 meter, is een collectieve valbeveiligingsvoorziening. Om verschillende redenen (zoals esthetica, slagschaduw op zonnepanelen, wetgeving en normeringen voor permanente plaatsing) verdient het aanbeveling om te kiezen voor een opklapbaar veiligheidshekwerk dat alleen tijdens de uitvoering van werkzaamheden omhoog wordt gezet.

MARQ D-Anchor kabelsysteem

MARQ D-Anchors kunnen worden gecombineerd met een roestvaststalen MARQ R-Line kabel of de duurzame, synthetische MARQ-S-Line kabel. Een kabelsysteem (ankerpunten, gecombineerd met een kabel) mag gebruikt worden bij de uitvoering van kortdurende inspectie-, reparatie-, reinigings- en onderhoudswerkzaamheden. Men maakt dan gebruik van een veiligheidsharnas en een positioneringslijn die bevestigd wordt aan de kabel van het kabelsysteem. Let op dat er bij plaatsing op een afstand van minder dan 2 meter van de buitenzijde van de dakrand niet veilig gewerkt kan worden. De 50 cm extra afstand tot aan de zonnepanelen zorgt voor de benodigde extra ruimte voor het installeren, waterdicht inwerken, onderhouden en gebruik van het kabelsysteem.

MARQ DS-Anchor kabelsysteem: speciaal ontwikkeld voor daken met zonnepanelen

Speciaal voor toepassing op daken met zonnepanelen, is het hogere MARQ DS-Anchor ontwikkeld. In combinatie met de duurzame, synthetische MARQ S-Line kabel biedt dit de perfecte oplossing. Door de speciale, hogere ankerpunten kan de beperking van het plaatsen van de zonnepanelen op een afstand van 2,5 meter van de buitenzijde van de dakrand, zoals bij lagere ankerpunten, vervallen. Hierdoor ontstaat er meer ontwerpruimte, kunnen er meer zonnepanelen worden geplaatst langs de dakrand en wordt men bij gebruik van het kabelsysteem niet gehinderd door de zonnepanelen.

MARQ Cover

Voor het doorvalveilig maken van lichtkoepels kan gekozen worden voor bijvoorbeeld MARQ Cover, een product dat eenvoudig over de lichtkoepel heen kan worden geplaatst.

Meer informatie?

Wanneer u meer informatie wenst over het veilig inrichten van uw daken met zonnepanelen, neemt u dan contact op met een van onze erkende installateurs.

Onze erkende installateurs

Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt deze website gebruik van Cookies. Door op "Akkoord" te klikken of door gebruik te blijven maken van deze website, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies.